Español English
Inici · Sinopsi
La nostra firma
Clients
Serveis
L'empresa
L'empresari
ORGANIZE GROUP
Per què Organize?
Contacte · CV
Dossier en format PDF

 

ORGANIZE GROUP

ORGANIZE  GROUP  Business & Retail Engineering Solutions  és un grup de cooperació empresarial que, com a entitat global de solucions d’enginyeria, integra cinc empreses especialitzades en cadascun dels serveis o productes oferts.

És una xarxa de talent, formada per enginyers experts, tècnics i gestors de diverses disciplines, que cerquen l’excel·lència en el desenvolupament de la seva especialitat.

Aquesta excel·lència implica, dins del marc de la societat del coneixement, actuar com a transmissors de noves idees i solucions d’organització, empresarials, tècniques, i tecnològiques, en serveis i productes per a diversos sectors: retail, terciari i industrial, amb la finalitat de recolzar l’empresari  i el seu equip humà a través de cadascuna de les àrees de la seva companyia.

 

Les empreses que integren ORGANIZE GROUP Business & Retail Engineering Solutions  són:
 

ORGANIZE
1. ORGANIZE Enginyers Consultors d’Organització (www.organize.es): 

És una consultoria d'organització que ofereix suport i acompanyament a les empreses i a l'empresari a través dels serveis que ofereix:

  • BUSINESS CLINIC: Auditories de gestió i organització empresarial (Auditories Comercials,  Auditories de Compres,  Auditories de Producció  i Auditories  de Manteniment)
  • SEARCH & SELECT: Selecció d'Equip Humà especialitzada en la cerca de Comercials, Enginyers  i Directius.
  • COACHING: Creixement personal i professional per a Comercials, Enginyers i Directius.
  • TRAINING: Formació especialitzada per a Comercials, Enginyers  i Directius.

 

 

LEGALTEK

2. LEGALTEK.net   Arquitectura i Enginyeria Legal (www.legaltek.net):

És un gabinet tècnic format per un equip humà d’arquitectes, enginyers i un advocat, altament especialitzats en l’àmbit de l’arquitectura i l’enginyeria técnico-legal dins del món del retail (comerç, marques, restaurants i distribució), del món terciari (centres comercials, escoles, universitats, hotels, etc.) i del món industrial (de qualsevol sector).
Els serveis que ofereixen són:

a. Plans de autoprotecció (D.30/2015).
b. Dictàmens pericials.
c. Obertures de locals i negocis.
d. Llicències d’activitat.
e. Cèdules d’habitabilitat.
f. Legalitzacions.
g. Certificats tècnics i energètics.
h. Gestió i llicències d’obres.
i. Inspeccions tècniques d’edificis.
j. Valoracions.
k. Auditories tècniques.
l. Auditories d’estalvi energètic.
m. Obtenció de classificació de contractistes de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya.
n. Suport en la preparació de concursos públics.

 


 BLANK

3. BLANK  Graphic & Interior Design (www.blankestudi.com).

BLANK és un estudi multidisciplinar dedicat al desenvolupament de projectes de disseny interior i gràfic.

Com a Graphic els serveis oferts són: Branding, que inclou naming, imatge corporativa i sistema visual. A més l'empresa es dedica a  la creació de website, editorial i fotografia.
Des de l'Interior Design es desenvolupen el Disseny i producció d'estands, espais efímers, exposicions i gestió d'events. També es fa l'Interiorisme i disseny en edificis, espais comercials, retail, habitatges, hotels, etc.

 

 

LEDWORLDSHOP

4. LEDWORLDSHOP.
Eficiència Energètica a través del LED · Estudis Energètics.

Són l’empresa fabricant especialista en projectes d’il·luminació LED, tant d’interior com d’exterior, que ofereix lluminàries i làmpares, per als sectors del retail, terciari i industrial. El seu objectiu és donar solucions integrades de disseny luminotècnic, per tal d’oferir recolzament en l’estalvi energètic (de l’ordre del 50% a 60% de la factura elèctrica) a través d’un producte de primera línia i mitjançant diverses possibilitats de col·laboració.

 El seu mode de treball suposa:

a. La preparació de l’estudi bàsic d’il·luminació per calcular l’estalvi energètic.
b. L'oferiment del subministrament de les lluminàries i les làmpares. (O el subministrament i la instal·lació).
c. L'anàlisi  i oferiment del projecte financer, d'acord amb la inversió a realitzar..

 

 

5.TORRA PORTELL & ASSOCIATS, SL.

TORRA PORTELL & ASSOCIATS, SL ofereix serveis d’assessoria laboral, fiscal, mercantil i comptable, que inclou la gestió general habitual d’aquestes disciplines:

  • LABORAL: contractes, nòmines, certificats, tramitacions amb la seguretat social, etc.
  • FISCAL: IRPF, IVA, mòduls, IAE, alta del Cens, impost de societats, inspeccions d’hisenda, etc.
  • MERCANTIL: constitució de societats, presentació dels comptes anuals al registre, etc.
  • COMPTABLE: comptabilitat general (llibres, balanços, comptes de resultats anuals, memòria de gestió, etc.) i comptabilitat analítica.

Des d’aquest servei es gestionen i es donen les millors solucions. En aquest àmbit destaquen com a serveis rellevants:

AUDITORIES FISCALS, LABORALS, COMPTABLES, DUE DILLIGENCE, TAX FOR AUDIT, REVISIONS INTERNES, ETC.

 

Per contractar qualsevol dels serveis o productes oferts per les empreses d'ORGANIZE GROUP, contacti amb nosaltres a:  info@organize.es  o al telèfon 618 255 758.

 

 

  Contacte